Sirkülerler:

Vergi 2018-112

30 Ekim 2018

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI 01.07.2019 TARİHİNE  ERTELENMİŞTİR

Bilindiği gibi, muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik olarak yayımlanan

1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile, uygulamaya pilot şehir olarak Kırşehir’de 1.6.2017 tarihinde başlanmış, diğer şehirlerde başlama tarihi 1.1.2018 olarak belirlenmişti.

Ancak, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No.lu Tebliğ ile, 1.1.2018 tarihinden itibaren pilot şehir uygulamasına Amasya, Bartın ve Çankırı merkez ve ilçeleri de dahil edilmiş (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç), diğer şehirler için ise başlangıç tarihi önce 1.7.2018 sonra 1.10.2018 olarak belirlenmek suretiyle, Türkiye geneli için uygulama toplamda dokuz ay ertelenmişti.

Bu defa 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) ile genel uygulamaya başlama tarihi 1.7.2019 olarak belirlenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.