Sirkülerler:

Vergi 2018-111

11 Ekim 2018

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğ’de toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 20 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.

Söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve aşağıda örneğini sunduğumuz 21 No.lu KDV Tebliği, yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 10.10.2018 – 30561)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.