Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-110

08 Ekim 2018

DÖVİZ CİNSİNDEN SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN KISITLAMALARI VE İSTİSNAİ HALLERİ DÜZENLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI

(NOT : Son güncel düzenlemelerle ilgili olarak 2018/117 Sayılı Sirkülerimize bakınız.)

2018/149 sayılı Duyurumuzda açıklandığı üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (R.G. 13.09.2018 – 30534) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda (ilerleyen bölümlerde “32 Sayılı Karar” olarak anılacaktır) önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan Cumhurbaşkanlığı Karar 13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yapılan düzenlemeler şu şekildedir:

  • Türkiye’de yerleşik kişilerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri (örneğin cezai şartlar, teminatlar, depozito vs.) döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. (32 Sayılı Kararın 4/g maddesi)
  • Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden zikredilmiş bedellerin {gerek sözleşme bedelinin, gerekse de sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin}, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca 30 gün içinde (13 Ekim 2018 tarihine kadar) yeniden belirlenmesi gerekmektedir. (32 Sayılı Kararın Geçici 8. Maddesi)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.