Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-109

02 Ekim 2018

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPILACAK %3 VEYA %5 KAYIT BEDELİ ÖDEMELERİNİN GİDER YAZILMA VEYA TAŞINMAZIN MALİYETİNE EKLENME İMKANLARI

Bilindiği üzere 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi ile, halk arasında

İMAR BARIŞI”  isimlendirilen uygulama yürürlüğe konulmuştur.

( 2018/76 sayılı Duyurumuz )

Bu konuda çıkarılan ana Tebliğ ve değişiklik Tebliği 2018/111 ve 2018/155 sayılı Duyurularımıza konu olmuştur.

Bu yayınlarımızda belirtildiği üzere, sahibi olduğu taşınmaz için “YAPI KAYIT BELGESİ” almak isteyenler;

  • Konutlar için %3,
  • Ticari kullanımdaki taşınmazlar için %5,

oranında ödeme yapacaklardır.

7143 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak bu ödemelerin gider yazılabilme veya istenirse ilgili taşınmazın maliyetine eklenme imkanları konusundaki görüşlerimiz aşağıda açıklanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.