Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-106

04 Eylül 2018

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ VE BANKALARA SATILMA ZORUNLULUĞU GETİREN 2018-32/48 NO.LU TEBLİĞ

Bilindiği üzere kambiyo rejimini düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 8. Maddesine göre ihracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bu madde uyarınca Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddeden aldığı yetkiyle çıkardığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 Sayılı Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması zorunluluğu getirmiştir. Altı ay süreliğine geçerli olacak bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. İHRACAT BEDELLERİNİN TAMAMI FİİLİ İHRAÇ TARİHİNDEN İTİBAREN 180 GÜN İÇERİSİNDE YURDA GETİRİLMEK ZORUNDADIR :

    Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Yurda getirilecek bedellerle ilgili aşağıdaki 9. Maddede belirtilen terkin halleri de dikkate alınmalıdır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.