Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-105

03 Eylül 2018

54 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARIYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER

23.10.2017 tarih ve 2017/081 sayılı Sirkülerimizde bilgilerinize sunulduğu üzere, 2017/10821 Sayılı 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar[1] (ilerleyen bölümlerde “2017/10821 sayılı BKK / Karar” olarak anılacaktır) uyarınca, 19.10.2017 tarihinden sonra Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30.6.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan Karar uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu Bölgelerde elde ettiği kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması mecburiyeti getirilmiştir. Yapılan düzenlemelerin detayı, söz konusu Sirkülerimizde yer almaktadır.

 

[1] 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.