Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-104

31 Ağustos 2018

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ VE KURUMLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN; YURTDIŞI İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI, YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANCI, YURTDIŞINDA BULUNAN İŞYERİ VE DAİMİ TEMSİLCİLER ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN TİCARİ KAZANÇLAR VE YURTDIŞI KURUMLARIN TASFİYESİNDEN DOĞAN KAZANÇLARIN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELER BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMIŞTIR

Bilindiği üzere 7143 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (h) bendi ile;

  • Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

    Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, Kanun’un yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.