Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-103

31 Ağustos 2018

VADELİ TÜRK LİRASI MEVDUAT VE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNE UYGULANAN STOPAJ ORANLARI GEÇİCİ SÜREYLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Bilindiği üzere, vadeli Türk Lirası (TL) mevduat ve döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankaları tarafından ödenen kar payları, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun Geçici 67’nci maddesi kapsamında stopaja tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda yapılacak stopaj oranları ise 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53) ile 31.08.2018-30.11.2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere söz konusu stopaj oranlarında değişikliğe gidilerek:

  • Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlere ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarına ilişkin olarak uygulanan:
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için geçerli olan %18 olarak uygulanan stopaj oranı %20'ye yükseltilmiş,

    • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar için geçerli olan %15 olan stopaj oranı %16'ya yükseltilmiş,
    • 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için geçerli olan %13'lük stopaj oranı ise değiştirilmemiş,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.