Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-101

14 Ağustos 2018

KAR YEDEKLERİNİN SERMAYEYE EKLENMESİ HALİNDE EDİNİLEN BEDELSİZ HİSSELERİ, ORTAKLARCA ELDE EDİLMİŞ KAR PAYI SAYAN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNİ İPTAL EDEN DANIŞTAY KARARI DVDDK TARAFINDAN BOZULMUŞTUR

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “5.6.2.4.3 Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünde yer alan;

Dönem karından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kar payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan karlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kar yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

şeklindeki düzenlemenin iptali için ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da açılan bir davada Danıştay 4. Dairesi 14.06.2017 tarih ve E:2013/2951 ve K:2017/5260 sayılı kararıyla bu düzenlemenin İPTALİNE karar vermiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.