Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-100

31 Temmuz 2018

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN KULLANILAN DÖVİZ KREDİLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALARDA SON DURUM

2018/32 Sayılı Denet Vergi Sirküleri’nde açıklandığı üzere 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile yurt içi ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerine ilişkin esaslarda değişiklikler yapılarak bu kapsama giren kredilerin kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmişti.

Söz konusu düzenlemeler ile özetle yurt dışından ve içinden döviz kredisi kullanımı, 02.05.2018 tarihinden itibaren, döviz geliri bulunması şartına bağlanmış, ancak bu genel kurala aşağıda belirtilen krediler için istisna getirilmişti:

  • Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 24⁄12⁄2007 tarihli ve 2007⁄13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.