Sirkülerler:

Vergi 2018-099

18 Temmuz 2018

MAHSUP TALEPLİ BORÇLAR İÇİN DE YAPILANDIRMADAN YARARLANILABİLİR

Bilindiği gibi, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’la, kesinleşmiş bazı kamu borçlarının yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Yapılandırmaya ilişkin detaylı açıklamalar, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ile yapılmıştır.

1-YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR:

    Vergi dairelerince takip edilen;

  • 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki  dönemlere ait vergi, resim ve harçlar.

  • 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.