Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-098

16 Temmuz 2018

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN ZAYİ OLMASI HALİNDE KDV İNDİRİM YASAĞININ NASIL UYGULANACAĞINI DÜZENLEYEN YENİ KANUN HÜKMÜ

KDV Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile ZAYİ olan malların KDV'sinin indirimi yasaklanmış olup, daha önce yapılmış olan indirimin de, KDV Beyannamesinin "Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi" bölümünde gösterilerek iptali gerekmektedir.

ZAYİ tabiri ise, tamamen yok olma veya satılabilir olma vasfını yitirme olarak anlaşılmaktadır.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) fiziken tümüyle yok olması veya satılamaz hale gelmesi kolay rastlanır bir durum değildir. Sabit kıymetler eskiyebilirler, hasara uğrayabilirler, fakat çoğu zaman tamamen yok olmazlar. Bu nedenle ATİK'ler açısından zayi mal gerekçesiyle indirim iptali çok ender rastlanabilecek bir durumdur.

ATİK için yüklenilen KDV indirimle giderilmişse, bizim anlayışımıza göre hiçbir sebeple KDV indirim iptaline gidilmemesinin gerektiği görüşünde olmuşuzdur. Bu konudaki görüşlerimiz ortaklarımızdan Mehmet MAÇ tarafından hazırlanan ve YAKLAŞIM Dergisi'nin Kasım 2005 sayısında yayınlanan "SABİT KIYMETLER AÇISINDAN KDV İNDİRİM YASAĞININ UYGULANMASI" başlıklı yazımızda ifade edilmiştir.

 

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.