Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-097

09 Temmuz 2018

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN 500 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun (ilerleyen kısımlarda “VUK” olarak anılacaktır) mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi en son 2004 yılı için yapılmış olup, bu tarihten itibaren aranan şartlar oluşmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılamamış ve mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler tarihi maliyetlerle kalmıştır. 2018/67 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7144 sayılı Kanunla, VUK’a eklenen geçici 31 inci maddeyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine (güncellenmesine) imkân sağlanmıştır.

Ancak, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile VUK’un 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler bu imkandan faydalanamayacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.