Sirkülerler:

Vergi 2018-094

06 Temmuz 2018

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğ’de toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 18 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.                           

Söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve linkini sunduğumuz 19 No.lu KDV Tebliği, yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 06.07.2018 – 30470)  19 No.lu Tebliğ, 7104 Kanun’la getirilen değişikliklerin bir kısmını ele almaktadır. (7104 sayılı Kanun’da olup da 18 ve 19 No.lu Tebliğlerde yer almayan hükümlerle ilgili tebliğ çıkması beklenmektedir.)

Aşağıda, 19 No.lu Tebliğ’in maddeleri bazında ve tablo halinde özet bilgi verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.