Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-091

05 Temmuz 2018

7143 SAYILI KANUN’UN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN

3 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

(Kanun)’un 10 uncu maddesinin 13 numaralı fıkrasında düzenlenen; “yurt dışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, yurt içindeki bazı varlıkların kayda alınması ve yurt dışında elde edilen bazı kazançların Türkiye’ye getirilmesi hallerinde bu varlıkların inceleme, tarhiyat ve vergileme dışında bırakılmasına” ilişkin hükümleri 2018/063 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı, Kanun’un kendisine verdiği yetkiye istinaden, 7143 Sayılı Kanun’un 4.7.2018 tarihli 3 seri no.lu Tebliğ’i (Tebliğ) ile Kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Bu Sirkülerimizde Kanun ve mezkur Tebliğ hükümleri uyarınca uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.