Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-090

03 Temmuz 2018

ÖRTÜLÜ KAZANÇ KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİLMESİNDE YASAK OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA GETİRİLEN YENİ YASA HÜKMÜ VE SON DURUM

1.KONU İLE İLGİLİ ESKİ DURUM:

KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca, kanunen kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’ler indirilemez.

KVK’nun 11 inci maddesinde ise;

  • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ve
  • Örtülü sermaye ile ilgili faiz, kur farkı ve benzeri giderler

kanunen kabul edilmeyen giderler arasında sayılmıştır.

Bu iki hükmün lafzı ilk bakışta,

  • Mal ve hizmet alımlarının örtülü kazanç sayılan tutarları nedeniyle yüklenilmiş olan KDV’ler ile,
  • Örtülü sermaye sayılan borçlanma için ödenen faiz ve benzerleri nedeniyle yüklenilmiş olan KDV’lerin

indirilemeyeceği izleniminin edinilmesine müsaittir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.