Sirkülerler:

Vergi 2018-090

03 Temmuz 2018

ÖRTÜLÜ KAZANÇ KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİLMESİNDE YASAK OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA GETİRİLEN YENİ YASA HÜKMÜ VE SON DURUM

1.KONU İLE İLGİLİ ESKİ DURUM:

KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca, kanunen kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’ler indirilemez.

KVK’nun 11 inci maddesinde ise;

  • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ve
  • Örtülü sermaye ile ilgili faiz, kur farkı ve benzeri giderler

kanunen kabul edilmeyen giderler arasında sayılmıştır.

Bu iki hükmün lafzı ilk bakışta,

  • Mal ve hizmet alımlarının örtülü kazanç sayılan tutarları nedeniyle yüklenilmiş olan KDV’ler ile,
  • Örtülü sermaye sayılan borçlanma için ödenen faiz ve benzerleri nedeniyle yüklenilmiş olan KDV’lerin

indirilemeyeceği izleniminin edinilmesine müsaittir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.