Sirkülerler:

Vergi 2018-089

29 Haziran 2018

29.06.2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %9,75’TEN %19,50’YE ÇIKARILMIŞTIR

2017/001 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 31.12.2016 tarihinden geçerli olacak şekilde % 10,50’den %9,75’e düşürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı bir Tebliğ (RG.29.06.2018 - 30463) ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

*Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık  % 8,75’ten % 18,50’ye

*Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık

% 9,75’ten % 19.50’ye  çıkarılmıştır.

Belirlenen oranlar yayımı tarihinde (yani 29.06.2018’de) yürürlüğe girmiştir.

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.