Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-087

20 Haziran 2018

HİZMET ERBABINA HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER VE YARDIMLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 303 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. GİRİŞ:

2018/48 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 27.03.2018 tarih ve 30373 (II. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun) ile Gelir Vergisi Kanunu’nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi değiştirilerek, hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli adlar altında (iş kaybı, iş sonu, iş güvencesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi tazminatı gibi) yapılan ödemelerin gelir vergisi ve istisna karşısındaki durumuna ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.