Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-086

18 Haziran 2018

SPORCULARA ÖDENEN ÜCRETLERDEN TEVKİF EDİLEREK İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YATIRILAN GELİR VERGİSİ TUTARLARININ, AMATÖR SPOR DALLARINDA KULLANILMAK ÜZERE İLGİLİ İŞVERENLERE İADE EDİLMESİ İMKÂNI (3289 Sayılı Kanunun Ek 12 nci Maddesi)

2018/48 sayılı Sirkülerimizde duyurulduğu üzere, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 7103 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen Ek 12 nci maddeyle, Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine yatırılan (stopaj) gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverene iade edilmesi imkânı getirilmiştir. 

Söz konusu Ek 12 nci madde, 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca, yayım tarihi olan 27.3.2018’i izleyen ikinci aybaşında (yani 01.5.2018 tarihinde) yürürlüğe girmiş olup, tam metni aşağıdadır:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.