Sirkülerler:

Vergi 2018-084

12 Haziran 2018

16 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) (ilerleyen kısımlarda “KV Genel Tebliği” olarak anılacaktır) yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER:

    4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinde, yönetici şirketler ile bölgede faaliyet gösteren kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin kazançlarına uygulanan istisnaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesi ve 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 51’inci maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.