Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-084

12 Haziran 2018

16 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) (ilerleyen kısımlarda “KV Genel Tebliği” olarak anılacaktır) yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER:

    4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinde, yönetici şirketler ile bölgede faaliyet gösteren kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin kazançlarına uygulanan istisnaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesi ve 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’un 51’inci maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.