Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-080

05 Haziran 2018

FİLİPİNLER İLE İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Bilindiği gibi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yürürlüğe giriş prosedürü 2 seri no.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

Buna göre imzalanan anlaşmalar, onaylanmaları için gerekli anayasal prosedürün tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girmektedir.

İmza işlemi biten anlaşmalar, gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun bulunmak üzere T.B.M.M.’ne sunulmakta, T.B.M.M.’nin ilgili Komisyonlarında görüşüldükten sonra, Genel Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Bakanlar Kuruluna yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve bilahare bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile Bakanlar Kurulunca anlaşma onaylanmaktadır.

Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Yayımlanmayı müteakip, Ülkemiz için anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür tamamlanmış olmaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.