Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-079

01 Haziran 2018

YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği gibi 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ” ile belirlenmiştir. 1.6.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) ile 2012/1 sayılı Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli olanları aşağıda özetlenmiştir.

  1. Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devrine, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görme konusundaki Bakanlık ihtiyariliği mecburiyet haline getirilmiştir. Yani bu durumda olanların yatırımlarını bir bütün olarak devretmeleri halinde Bakanlık, belge üzerinde unvan değişikliği yapmak suretiyle uygun görecektir.
  2. Teşvik belgesi müracaatlarında organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için bölgeden alınacak tahsis yazısının ibrazı şartı, Kararın alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlara ilişkin 18. Maddesine göre bu destekten yararlanmak için organize sanayi bölgelerinde yapılması gereken yatırımlara münhasır kılınmıştır. Bu madde kapsamına girmeyen yatırımlarda teşvik başvurusu aşamasında tahsis yazısı şartı aranmayacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.