Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-076

29 Mayıs 2018

2019 YILI SONUNA KADAR İMALATTA, AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE VEYA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SATIN ALINAN YENİ MAKİNA-TEÇHİZATTA AMORTİSMAN SÜRELERİNİN YARIYA İNDİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME

2018/47 Sayılı Sirkülerimizle genel sunumunu yaptığımız 7103 sayılı Kanun’un içerdiği önemli düzenlemelerden biri de Kanunun 16. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30. Madde hükmüdür.

Bu madde uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren , 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.