Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-075

29 Mayıs 2018

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN NAKDİ SERMAYE TEŞVİKİNE İLİŞKİN OLARAK VUK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 495) YAYIMLANMIŞTIR

2018/049 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] {R.G. 27.03.2018 - 30373 (II. Mükerrer)} ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden bir tanesi ise, 7103 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesidir. Buna göre,  yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farklarının pasifte özel bir fon hesabına alınarak, kur farkından doğan gelirlerin kurumlar vergisine tabi tutulmamasına imkânı sağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme, 7103 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihinden itibaren tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere, yine belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir.

 


[1] İlerleyen kısımlarda “7103 sayılı Kanun” olarak anılacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.