Sirkülerler:

Vergi 2018-070

28 Mayıs 2018

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 26.05.2018 TARİH VE 30432 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No : 1) 26.05.2018 Tarih ve 30432 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ başına dizin eklenmek suretiyle bilgilerinize sunulmuştur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.