Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-069

25 Mayıs 2018

ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELERİN KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR BELİRLENMİŞTİR

(494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

  1. GENEL BİLGİ

    2018/82 Sayılı Duyurumuzda bilgilerinize sunulduğu üzere, 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile getirilen düzenleme esasen, 7103 Sayılı Kanun’un 12. Maddesiyle, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yapılan değişikliğe ilişkin bulunmaktadır.

2018/49 Sayılı Sirkülerimizde de belirtildiği üzere, 7103 Sayılı Kanun’un 12. Maddesiyle VUK’nun ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler sonucunda; Maliye Bakanlığı’nca elektronik olarak düzenlenmesi mecburiyeti getirilen belgelerin (fatura, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin) kağıt ortamında düzenlenmesi ya da VUK’nun 227’nci ve 231’inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, faturalar için VUK’nun 353/1, diğer belgeler için de VUK’nun 352/2. Maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır[1].

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.