Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-067

25 Mayıs 2018

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2018/72 ve 2018/75 sayılı Duyurularımız ile bilgilerinize sunulan 7144 sayılı, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunda yapılan değişikliklerden önemli olan bir tanesi, Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 31’nci madde uyarınca, taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkindir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun “Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı” başlıklı mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, enflasyon düzeltmesi en son 2004 yılında uygulanmıştı. Ancak, bu tarihten sonra anılan maddenin aradığı şartlar oluşmadığı için mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler tarihi maliyetle kalmıştır. Getirilen düzenlemeyle, mükelleflerin aktiflerinde yer alan taşınmazların değerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak, yeniden belirlenmesine imkân sağlanmaktadır.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler taşınmazlarını, en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar Kanunda belirtilen şartlarla yeniden değerleyebilirler.

Taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin olarak getirilen düzenlemeler ve uygulamaya ilişkin örnekler, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.