Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-065

23 Mayıs 2018

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

7143 Sayılı Kanun’un ihtiva ettiği hükümlerden birisi de kesinleşmemiş veya dava safhasında olan amme alacaklarına ilişkin olanıdır.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 3. Maddesi ile yapılan mezkur düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1. KAPSAM :

Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin kapsama;

a)   Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilere ve yine aynı Kanun kapsamında olup kesilen cezalara ilişkin olmak üzere;

•  31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.