Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-064

23 Mayıs 2018

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN’UN İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

2018/76 sayılı Duyurumuz ile bilgilerinize sunulan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’un ihtiva ettiği hükümlerden biri de, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlere ilişkindir.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 4. Maddesi ile yapılan söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1.     İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER:

  1. Kapsam

    Kanunun 4/1’inci maddesi uyarınca; Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 18.05.2018 tarihinden önce başlamış[1] olan ancak bu tarihe kadar tamamlanamayan; vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri devam eder (matrah artırımı hükümleri saklıdır).


[1]    Bu hükümlerin uygulanması açısından incelemeye başlama tarihi; mükellefin, incelemeye başlama tutanağını imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.