Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-059

18 Mayıs 2018

ESNAF MUAFİYETİNDEN YARARLANANLARA İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK BEDELİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ORANI  % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

2018/48 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7103 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (9) numaralı bent ile, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.