Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-058

18 Mayıs 2018

7103 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE KAYIT VE TESCİLİ SİLİNEREK, DOĞRUDAN VEYA İHRACATÇILAR VASITASIYLA İHRAÇ EDİLEN YA DA BİR DAHA KULLANILMAMAK ÜZERE HURDAYA ÇIKARTILAN HER BİR CİNS ARAÇ İÇİNAYNI CİNS YENİ BİR ARACIN İLK İKTİSABINDA TAHAKKUK EDEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TERKİN EDİLECEK KISMI BELİRLENMİŞTİR

2018/52 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesi ile, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmının  terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.