Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-057

18 Mayıs 2018

31.10.2018 TARİHİNE KADAR ( BU TARİH DAHİL ) İŞYERİ TESLİMLERİNDE DE KDV ORANI %8’e DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

(2018/11750 Sayılı Kararname)

2018/54 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Bakanlar Kurulu 2018/11674 sayılı Kararname’nin (2018/68 sayılı Duyurumuz) 6 ncı maddesi ile, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Ana Kararnameye, aşağıdaki geçici 3 üncü maddeyi eklemek suretiyle %18 orana tabi bulunan konutların 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslim edilmesi halinde, KDV oranının %18 yerine %8 olarak uygulanmasını düzenlemiştir.

 Geçici Madde 3 - Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bakanlar Kurulu bu defa 2018/11750 sayılı Kararname’nin 4 üncü maddesi ile söz konusu geçici 3 üncü maddede yer alan “konutların” ibaresini “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)”  şeklinde değiştirerek 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde de KDV oranının %18 yerine %8 olarak uygulanmasını sağlamıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.