Sirkülerler:

Vergi 2018-057

18 Mayıs 2018

31.10.2018 TARİHİNE KADAR ( BU TARİH DAHİL ) İŞYERİ TESLİMLERİNDE DE KDV ORANI %8’e DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

(2018/11750 Sayılı Kararname)

2018/54 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Bakanlar Kurulu 2018/11674 sayılı Kararname’nin (2018/68 sayılı Duyurumuz) 6 ncı maddesi ile, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Ana Kararnameye, aşağıdaki geçici 3 üncü maddeyi eklemek suretiyle %18 orana tabi bulunan konutların 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslim edilmesi halinde, KDV oranının %18 yerine %8 olarak uygulanmasını düzenlemiştir.

 Geçici Madde 3 - Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bakanlar Kurulu bu defa 2018/11750 sayılı Kararname’nin 4 üncü maddesi ile söz konusu geçici 3 üncü maddede yer alan “konutların” ibaresini “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)”  şeklinde değiştirerek 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde de KDV oranının %18 yerine %8 olarak uygulanmasını sağlamıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.