Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-056

17 Mayıs 2018

BİNEK OTOMOBİLİ, OTOBÜS, MİNİBÜS, KAMYON VE KAMYONET GİBİ TAŞITLARIN İMALİNDE KULLANILAN ÖTV’YE TABİ BAZI ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN ÖDENEN ÖTV’NİN İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİG SERİ NO:4)

Bilindiği gibi, 7103 Kanun’un 60’ıncı maddesiyle ÖTV Kanunu’na eklenen 9/A madde hükmü ile, II Sayılı Listeye dahil olan binek otomobili, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet gibi taşıt araçlarının imalinde kullanılan IV Sayılı Listeye dahil mallar (radyo, monitör, hoparlör vb.) için ödenen ÖTV’nin iadesi mümkün hale gelmiştir. (30.03.2018 tarih ve 2018/ 052 no.lu Sirkülerimiz)

Bu hükme göre, binek otomobili vb. taşıt imalatçıları için 01.04.2018’den itibaren doğan bu hakkın nasıl kullanacağı konusunda Maliye Bakanlığı’nın düzenleme yapması beklenmekteydi.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu işbu Sirkülerimiz ekinde yer alan Tebliğ ile ÖTV iadesinin usul ve esaslarını belirlemiş bulunmaktadır. Tebliğ yeteri kadar ayrıntılı olduğundan ayrıca tekrarlanmasına gerek görülmemiştir. Aşağıda, söz konusu uygulamada, Tebliğde yer alan açıklamalarla birlikte dikkate alınması gerektiğini düşündüğümüz belli başlı hususlara yer verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.