Sirkülerler:

Vergi 2018-054

07 Mayıs 2018

%18 KDV ORANINA TABİ KONUTLAR 31.10.2018 TARİHİNE KADAR %8 ORANDA KDV HESAPLANARAK TESLİM EDİLEBİLECEKTİR

2018/11674 sayılı Kararnamenin ( 2018/68 sayılı Duyurumuz )

6 ncı maddesi ile, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı ana Kararnameye, aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir:

 Geçici Madde 3 - Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.