Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-053

17 Nisan 2018

UYUMLU MÜKELLEFLERE % 5 VERGİ İNDİRİMİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ KONULAR

1.GENEL OLARAK % 5 VERGİ İNDİRİMİ:

Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121’inci maddesi ile vergiye uyumlu, bir diğer ifadeyle vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’i oranında indirim imkanı sağlanmıştır. Söz konusu vergi indirim teşviki, gerekli şartları sağlayan kurumlar vergisi mükellefleri açısından da aynen geçerlidir. Ayrıca, 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.