Sirkülerler:

Vergi 2018-051

28 Mart 2018

ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA DEFTER TASDİKLERİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREĞİ İLE İLGİLİ 493 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

     1.KONUNUN GEÇMİŞİ VE YASAL GELİŞMELER:

Bilindiği üzere, uygulamada tüm defter tasdikleri noterler tarafından yapılmaktaydı.

7099 sayılı Kanun ile ANONİM, LİMİTED şirketleri ve KOOPERATİFLERİN kuruluş aşamasındaki defter tasdiklerinin sadece ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılabileceği esası getirilmişti (2018/43 no.lu sirkülerimiz).

Bu yasa değişikliği ile ilgili olarak 3 adet alt mevzuat oluşmuştur:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.