Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-046

23 Mart 2018

2017 YILI KAZANÇLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 32/1 nci maddesi gereğince, kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında kurumlar vergisi ödemek zorundadırlar. Ancak indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacak kazançları bulunan mükellefler, bu kazançları üzerinden indirimli oranı uygulayacaklardır.

5520 sayılı KVK’na 7061 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 uncu maddeye uyarınca, % 20 olan genel kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. 2017 hesap dönemi için % 20 oranı geçerliğini korumaktadır.

Mali tablolarda yer alan kazanç (ticari kar) vergiye tabi kurum kazancından muhtelif sebeplerle farklı olabileceği için, matraha ulaşırken,

  • İndirimi kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi,
  • Vergiye tabi olmayan gelirler ile bazı indirimlerin ve istisnaların ise düşülmesi,

    gerekmektedir.

    Bu Sirkülerimiz, 2017 yılına ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik açıklamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurum vergileme sisteminde BELLİ ŞARTLARI SAĞLAYAN KURUMLARA UYGULANAN % 5 VERGİ İNDİRİMİ DIŞINDA önceki yıla nazaran önemli bir değişiklik yoktur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.