Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-045

23 Mart 2018

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN VERGİ BORÇLARININ AVANTAJLI TECİLİNE İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 10)

Bilindiği üzere, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7 nci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un, tecile ilişkin 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 48/A maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere yönelik olarak, genel tecil uygulamasından teminat, süre, faiz oranı vb. konularda daha avantajlı hükümler içeren özel bir tecil düzenlemesi yapılmıştır.  Bu düzenleme 2017/56 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu düzenleme ile Bakanlar Kuruluna, bu madde uygulamasında çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirleme ve belirlenen kriterlere bağlı olarak tecil süresini ve faiz oranını farklılaştırma yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11284 Sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar ile yetkisini kullanarak, bu madde kapsamında yapılacak tecil işlemlerinde uygulanacak;

  • Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler ile,
  • Tecil süreleri ve faiz oranlarını belirlemiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.