Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-044

13 Mart 2018

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 13/03/2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13/03/2018 tarih ve 30359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esaslar “7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a (Torba Yasa) uygun şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

  1. İmza beyannamesi veya şirket kuruluş sözleşmeleri herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde çıkartılabilecektir.
  2. Ticaret sicil müdürlüğüne imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek talep numarası alınması gerekmektedir.
  3. Ticaret sicil müdürü veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel, kurucunun veya vekilinin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrollerini yapacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.