Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-042 (EK 1)

05 Mart 2018

2017 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Örnek 1 :

Bay (A)’nın 2017 yılı geliri tek bir işverenden alınmış ve tamamı stopaja tabi tutulmuş ücret gelirinden ibarettir.

Tek işverenden alınan ücretler miktarı ne olursa olsun tamamen beyan dışı olduğundan, başkaca bir geliri olmayan Bay (A) beyanname vermeyecektir.

Örnek 2 :

Bayan (B) 2017 yılında birden fazla işverenden, tamamı stopaja tabi tutulmuş ücret geliri elde etmiştir. Birinci işverenden alınan ücret 240.000 TL, sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamı ise 25.000 TL’dir.

Birden fazla işverenden ücret almış olmakla birlikte, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamının 2017 yılı beyan sınırı olan 30.000 TL’nin altında olması nedeniyle Bayan (B), gerek ilk ve gerekse sonraki işverenlerden almış olduğu ücretler için beyanname vermeyecektir.

Örnek 3 :

Bay (B)’nin 2017 yılı geliri sadece tamamı üzerinden stopaj yapılmış aşağıdaki ücret gelirlerinden oluşmaktadır:

Birinci işverenden alınan ücret

80.000

İkinci işverenden alınan ücret

20.000

Üçüncü işverenden alınan ücret

15.000

Bay (B)’nin birinci işverenden sonraki işverenlerden aldığı ücretler toplamı (20.000 + 15.000 =) 35.000 TL olup, 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için Bay (B) birinci işverenden almış olduğu ücretler de dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamını beyan edecektir.

Örnek 4 :

Bayan (B)’nin tamamı stopaja tabi tutulmuş 2017 yılı gelirleri şöyledir:

a

Birinci işverenden alınan ücret

90.000

b

İkinci işverenden alınan ücret

16.000

c

İşyeri kira geliri (brüt)

34.000

d

İşyeri kira geliri % 25 götürü gider indirilmiş (c x % 75)

28.900

Bayan (B)’nin ikinci işverenden aldığı ücret, beyan sınırını (30.000) aşmadığından ücret geliri (gerek ilk gerekse ikinci işverenden alınan) beyan edilmeyecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.