Sirkülerler:

Vergi 2018-041

28 Şubat 2018

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

(492 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi oluşturmuş olup, buna ilişkin usul ve esasları 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurmuştur. 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.