Sirkülerler:

Vergi 2018-036

12 Şubat 2018

17 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ

Metnini ve özet içeriğini 2018/14 sayılı Duyurumuzda sunduğumuz 17 no.lu KDV Genel Tebliği ile getirilen değişiklikler aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.

1.TÜRKİYE’DEKİ KDV MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDA HİZMET SUNAN YABANCI FİRMALARIN KDV MÜKELLEFİ OLMALARI VE BU MÜKELLEFİYETİ NASIL YERİNE GETİRECEKLERİ :

2017/94 sayılı Sirkülerimizde açıkladığımız üzere 7061 sayılı Kanun’un 41 inci maddesinde, KDV mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin yurtdışından elektronik ortamda satın aldıkları hizmetlere ilişkin KDV sorumluluğu kaldırılmış, bu hizmetleri veren yabancı firmaların Türk KDV mükellefi olmaları öngörülmüştür.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.