Sirkülerler:

Vergi 2018-035

05 Şubat 2018

YAP – İŞLET – DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN KÖPRÜLERE İLAVE OLARAK “ DENİZALTI KARAYOLU TÜNELLERİNDEN ” GEÇİŞE İLİŞKİN KDV ORANI da %8 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Bilindiği üzere yap – işlet – devret modeli kapsamında yaptırılan köprülerin geçiş ücretlerine ait KDV oranı, II sayılı listenin B bölümüne 30 uncu pozisyon eklenmek suretiyle 30.06.2016 tarihinden itibaren %18’den %8’e indirilmişti. (2016/40 sayılı Sirkülerimiz )

2018/11333 sayılı Kararname ( RG: 03.02.2018 – 30321 ) ile, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı ana Kararname ekindeki  II sayılı listenin söz konusu B/30 no.lu pozisyonuna ve denizaltı karayolu  tünellerin” ibaresi eklenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.