Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-033

29 Ocak 2018

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Bilindiği gibi, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar son olarak 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (özel düzenleme) ile belirlenmiş, ayrıca 2017/9917 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karara (yani genel teşvik kararına) cazibe merkezleri ile ilgili olarak 23/A maddesi eklenmişti. Bir başka ifade ile cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi bu iki düzenleme çerçevesinde yürütülmekteydi.

Bu defa yayımlanan 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Karar (Karar) ile 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 23/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar yayım tarihi olan 25.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi tek bir karara istinaden yürütülecektir.

Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.