Sirkülerler:

Vergi 2018-027

09 Ocak 2018

BAZI VERGİ KANUNLARINDAKİ TARİH, SÜRE, TUTAR, HAD VE ORANLARIN YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

(2017/11176 Sayılı BKK, R.G. 01.01.2018 – 30288)

Bakanlar Kurulu’nun bu Duyurumuz ekinde yer alan 2017/11176 sayılı Kararı ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır :

  • Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 31.12.2017’de sona ermiş olan süre 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. (Bu konuda 09.01.2018 tarih ve 2018/024 sayılı Sirkülerimize bakınız.)
  • Tütün Fonu ile ilgili Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 300 $/ton ibaresi 150$/ton şeklinde değiştirilmiştir.
  • Çiftçilere tarıma yönelik azami 15.000 TL’na kadar kredilerde KKDF kesintisi %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. (Bu konuda 09.01.2018 tarih ve 2018/025 sayılı Sirkülerimize bakınız.)
  • Binek otolara ait ÖTV’nin hangi oran üzerinden hesaplanacağına ilişkin rakamsal limitler yükseltilmiştir. Yapılan artırım yaklaşık enflasyon artış oranında olup, binek oto satış fiyatlarında enflasyon ve/veya kur farkından kaynaklanan bir üst orana tabi olma durumunu önlemeye yöneliktir.
  • ÖTV Kanununa ekli III Sayılı Listeye dahil edilerek ÖTV’ye tabi hale getirilen makaronlar için nispi vergi oranı %0 (sıfır), birim başına asgari maktu vergi tutarı 0,0500 TL olarak belirlenmiştir.

Karar metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.