Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-027

09 Ocak 2018

BAZI VERGİ KANUNLARINDAKİ TARİH, SÜRE, TUTAR, HAD VE ORANLARIN YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

(2017/11176 Sayılı BKK, R.G. 01.01.2018 – 30288)

Bakanlar Kurulu’nun bu Duyurumuz ekinde yer alan 2017/11176 sayılı Kararı ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır :

  • Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 31.12.2017’de sona ermiş olan süre 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. (Bu konuda 09.01.2018 tarih ve 2018/024 sayılı Sirkülerimize bakınız.)
  • Tütün Fonu ile ilgili Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 300 $/ton ibaresi 150$/ton şeklinde değiştirilmiştir.
  • Çiftçilere tarıma yönelik azami 15.000 TL’na kadar kredilerde KKDF kesintisi %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. (Bu konuda 09.01.2018 tarih ve 2018/025 sayılı Sirkülerimize bakınız.)
  • Binek otolara ait ÖTV’nin hangi oran üzerinden hesaplanacağına ilişkin rakamsal limitler yükseltilmiştir. Yapılan artırım yaklaşık enflasyon artış oranında olup, binek oto satış fiyatlarında enflasyon ve/veya kur farkından kaynaklanan bir üst orana tabi olma durumunu önlemeye yöneliktir.
  • ÖTV Kanununa ekli III Sayılı Listeye dahil edilerek ÖTV’ye tabi hale getirilen makaronlar için nispi vergi oranı %0 (sıfır), birim başına asgari maktu vergi tutarı 0,0500 TL olarak belirlenmiştir.

Karar metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.