Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-025

09 Ocak 2018

BANKALARCA ÇİFTÇİLERE KULLANDIRILAN BAZI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI SIFIRA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

(2017/11176 sayılı BKK, Md.5)

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 Sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar) ile bankalarca çiftçilere kullandırılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı sıfıra düşürülmüştür.

Karar’ın 5/1 inci maddesine göre;

-   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve diğer sistemlerde kaydı olduğu tespit edilen veya,

-   İl ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile çiftçilik faaliyeti tevsik olunan (belgelendirilen),

çiftçilere tarıma yönelik olarak kullandırılan azami 15.000 TL’ye kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Karar’ın 5/2 nci maddesine göre, bu kapsamda KKDF kesintisi yapılmaksızın tekrar kredi kullanılabilmesi için bu kredinin kapanmış olması gerekir.

Değişiklik ,1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.