Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-023

08 Ocak 2018

2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(49 Seri No.lu MTV Genel Tebliği)

(R.G. 29.12.2017, 30285 Mükerrer)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi (MTK), MTV Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmektedir.

2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlenmiş ve 484 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV Kanunu’nun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.