Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-022

08 Ocak 2018

ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN 456 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ’NİN CEZA UYGULAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ DANIŞTAY TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞTUR.

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile elektronik tebligata ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler 2015/68 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Hatırlanacağı üzere bu düzenlemeler uyarınca,

  • Kurumlar vergisi mükellefleri
  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar

Zorunlu olarak elektronik tebligat kapsamına alınmışlardır. Ayrıca zorunluluk kapsamına girmeyip elektronik tebligat uygulamasına dahil olmak isteyenler de uygulama kapsamına alınabileceklerdir.

Düzenleme uyarınca, 1.1.2016 tarihinden önce mükellefiyet kaydı olanlar, 1.1.2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik tebligat bildirimiyle başvurup elektronik tebligat adreslerini alma zorunluluğuna tabi tutulmuşlardır. Bu tarihten sonra yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde, gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında elektronik tebligat bildiriminde bulunmakla mükelleftirler.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.