Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-018

02 Ocak 2018

2017/11175 SAYILI KARAR İLE 2018 YILINDA YAPILAN YATIRIMLARA SAĞLANAN İLAVE TEŞVİKLER

2017/9917 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararla, 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da bazı önemli değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklik ile birlikte 2017 yılında imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım harcamalarına, genel teşvik uygulamalarına ilave olarak, özellikli teşvikler getirilmişti. Buna göre, 2017 yılında yapılan yatırım harcamalarında yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere uygulanmıştı.

06.12.2017 tarih ve 2017/089 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 05.12.2017 – 30261) ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 2018 yılında yapılacak imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalar için de ilave teşvik sağlanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.