Sirkülerler:

Vergi 2018-017

02 Ocak 2018

YMM’LERLE TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN OCAK AYI İÇİNDE İMZALANMASI GEREKMEKTEDİR

1.   2018 YILINA AİT TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN OCAK AYI SONUNA KADAR  DÜZENLENMESİ MECBURİYETİ :

Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler, İSTERLERSE yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.

Tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda Yeminli Mali Müşavir ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşme yapma işleminin OCAK ayı içinde tamamlanması gerekmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.